Principia Philosophiae Christianae, tom 1


Principia Philosophiae Christianae,
tom 1
red. R. Goczał i P. Mrzygłód, Wrocław 2019,

[seria: Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu]
(ISBN   978-83-63642-75-4),  ss. 455.

 

 

 


Recenzje książki

„Przy obecnym stanie akademickiej debaty, często podążającej jednostronnie za tym, co bieżące i w tym sensie aktualne i apelujące do szerszego zainteresowania, jakże cenna jest sytuacja, gdy badacze zajmują się również fundamentalnymi problemami filozoficznymi. Tak właśnie stało się w przypadku autorów zgromadzonych wokół zaczątków nowej serii monografii filozoficzno-teologicznych powstającej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dlatego tytuł całości – Principia Philosophiae Christianae – dobrze oddaje zamysł dzieła: «zebrać głosy poruszające nowe i odkrywcze aspekty tego, co jest prawdziwą podstawą filozoficznego myślenia otwartego na chrześcijańską teologię, co stanowi fundament refleksji teologicznej szukającej wsparcia struktury filozoficznej myśli» (…).

(…) Cenną cechą tomu Principia Philosophiae Christianae jest postawienie czytelnika przed tym, co jest uprzednie dla wielu innych nurtów myślenia filozoficzno-teologicznego, co stoi u fundamentów. Zarówno poszczególne teksty tak znamienitych autorów, jak i ich ułożenie w logiczną kompozycję tomu zachęcają nie tylko do sięgnięcia do zawartych w nim tekstów, ale także do podjęcia z nimi dialogu i debaty”.

+ Bp prof. dr hab.  Andrzej Siemieniewski
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu