Osoba w horyzoncie choroby

Okladka_osobaOsoba w horyzoncie choroby, cierpienia i śmierci.
Szkice antropologiczno-metafizyczne

 Wrocław 2017, (ISBN 978-83-63642-53-2), ss. 214.

 

 

 

 

 

 

Recenzje książki

„Przemijanie, które jest naturalną konsekwencją czasu, łączy się u człowieka ze świadomością nieuchronnej śmierci, poprzedzanej zwykle (z wyjątkiem gwałtownych zdarzeń) chorobą i cierpieniem. Jest to kompleks zagadnień będących przedmiotem interdyscyplinarnych badań naukowych, w które angażują się m.in. biologia, medycyna, psychologia oraz filozofia, z teologią włącznie. (…) Niezwykłym walorem ocenianej monografii, która stanowi przecież nienaganne metodologicznie opracowanie naukowe, jest jej przystępność nawet dla czytelników nieposiadających gruntownego przygotowania w dziedzinie filozofii. Nośny temat, żywy, barwny, a niekiedy i dosadny język, którym posługuje się Autor, stwarzają niepowtarzalny klimat, pobudzając jednocześnie czytelnika do refleksji oraz szerokiego, interdyscyplinarnego dyskursu”.

Prof. dr hab. med. Ryszard Podemski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


„W swojej najnowszej publikacji Osoba w horyzoncie choroby, cierpienia i śmierci – ks. Piotr Mrzygłód odsłania się jako badacz dojrzały i poszukujący – zarówno dobrze dobranych źródeł kolejno odsłanianych problemów, jak i zasadnie wskazujący możliwości rozwiązań, dokonując tego w horyzoncie podzielanej przez siebie wierności realizmowi, tak metafizyki, jak i antropologii oraz etyki. (…) Należy stanowczo skonstatować, że badania te przeprowadzone i zaprezentowane są z niezwykle imponującą dozą znawstwa problematyki, będąc tym samym świadectwem kompetencji Autora w dziedzinie filozoficznej refleksji czynionej na kanwie antropologii oraz metafizyki. (…) Zasadniczym problemem książki jest próba odpowiedzi na pytanie o właściwe, tzn. adekwatne, opisanie i rozumienie fenomenu osoby ludzkiej oraz jej najgłębszej natury. W tym szczególnym wypadku fenomen ten ujmowany będzie przede wszystkim w odniesieniu do tak dramatycznych determinantów, jakimi są niewątpliwie sytuacje egzystencjalne – opisywane i definiowane jako: choroba, cierpienie oraz śmierć”.

Prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CMF