Rozprawy doktorskie

  • mgr lic. Bartosz Krystian Pietrzak,  Antropologiczne i aksjologiczne problemy związane z początkiem i końcem życia człowieka,  Wrocław 2023, ss. 355.
    [Recenzenci w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Wadowski, prof. PWr – Politechnika Wrocławska oraz dr hab. Jacek Zieliński – Uniwersytet Wrocławski]; publiczna obrona …