Teoria poznania

LITERATURA DO WYKŁADU KURSORYCZNEGO

 • S. Judycki, Epistemologia, t. 1-2, Poznań-Warszawa, 2020.
 • S. Kowalczyk, Teoria poznania, Sandomierz 1997.
 • L. Wciórka, Teoria poznania, Poznań 1996.
 • J. Woleński, Epistemologia, Warszawa 2014.
 • R. Ziemińska (red.), Przewodnik po epistemologii, Kraków 2013.
 • A. Keller, Wprowadzenie do teorii poznania, tłum. A. Ziernicki, Kraków 2010.
 • G. Gottfried, Teoria poznania od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Kraków 2007.
 • A.B. Stępień, Poznanie: jego rodzaje i wartość, (w:) Tenże, Wstęp do filozofii, wyd. V, Lublin 2007, s. 115-162.
 • R. Rożdżeński, Filozofia poznania. Zarys problematyki, Kraków 2003.
 • M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995.

TEZY  EGZAMINACYJNE  (kierunek: teologia – rok I)

 • Zadania i cele stawiane Teorii poznania jako dyscyplinie filozoficznej. Historia epistemologii, alternatywne nazwy oraz przedmiot materialny i formalny
 • Podmiot i przedmiot w akcie poznania. Funkcje podmiotu i rodzaje poznawanych przedmiotów
 • Warunki zaistnienia poznania. Podmiot – przedmiot – relacja epistemiczna
 • Problem istnienia tzw. „reprezentacji mentalnych” i dostępu do realnego świata
 • Transcendencja i immanencja na terenie epistemologii. Rodzaje transcendencji
 • Problematyka doświadczenia epistemicznego. Wąska i szeroka koncepcja doświadczenia
 • Sens i weryfikacja w epistemologii
 • Zagadnienie kategoryzacji w Teorii poznania
 • Zagadnienie obiektywności teoriopoznawczej
 • Oczywistość jako cecha zdań i sądów
 • Pewność na terenie epistemologii. Pewność w sensie „mocnym” i „słabszym”
 • Zagadnienie wiedzy. Trójskładnikowa – klasyczna – definicja wiedzy
 • Stanowiska epistemologiczne wobec problemu wiedzy. Internalizm i eksternalizm
 • Struktura i modele wiedzy: fundacjonalizm, koherencjonizm, pragmatyzm oraz reliabilizm
 • Zagadnienie prawdy. Klasyczna i korespondencyjna definicja prawdy i jej wyjaśnienie. Alternatywne (nieklasyczne) definicje prawdy
 • Stany umysłu ludzkiego wobec prawdy
 • Sceptycyzm jako strategia epistemologiczna. Historia problemu oraz prekursorzy
 • Ocena sceptycyzmu. Rodzaje i wartość argumentacji sceptyckiej oraz możliwość jej sensownego odparcia

Do pobrania:
(pliki w formacie pdf)

 1. Literatura
 2. Tezy egzaminacyjne