Teksty publicystyczne

Artykuły zamieszczone na łamach Tygodnika Katolickiego „GOŚĆ NIEDZIELNY” – wydanie ogólnopolskie 

Teksty zamieszczone na łamach Miesięcznika teologiczno-refleksyjnego „NOWE ŻYCIE” oraz innych polskich czasopism religijnych

 • Dlaczego Bóg dopuszcza zło i cierpienie?  „Nowe Życie”, 9(2009).
 • Czy tylko raz w roku?  „Nowe Życie”, 5(2010).
 • Wilki w owczej skórze „Nowe Życie”, 9(2010).
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
 • Zanim Bóg „znów” się narodzi…, „Przy Kościele Uniwersyteckim”, nr 30, (2009), s. 1-3.
 • Dialog Stwórcy ze stworzeniem, „Przy Kościele Uniwersyteckim”, nr 31, (2010), s. 6-7.
 • Czy istnieją wakacje od Pana Boga? Czyli „Kościół na urlopie”,  „Przy Kościele Uniwersyteckim”, nr 32, (2010), s. 4.
 • Chrystus naprawdę zmartwychwstał!, „Przy Kościele Uniwersyteckim”, nr 36, (2011), s. 1 i 3.
 • Księga Życia otwarta nad grobami zmarłych, „Przy Kościele Uniwersyteckim”, nr 39, (2011), s. 2.
 • Dokąd prowadzi twoja droga?, „Przy Kościele Uniwersyteckim”, nr 44, (2012), s. 3.

 • «Zmartwychwstanie? Każdy człowiek chce wierzyć, że nie wszystek umrze». (Z Agatą Grzelińską rozmawiają: Prof. Zbigniew Mikołejko PAN Warszawa, Ks. dr hab. Piotr Mrzygłód PWT Wrocław, Dr hab. n. med. Jan Gnus UM Wrocław i mgr Karina Mucha SWPS Wrocław), „Gazeta Wrocławska”, nr 72, [26-28 marca], (2016), s. 12.
 • «Mówił: „kochany Piotrusiu”, choć znaliśmy się od godziny». Wspomnienie pośmiertne o ks. Feliksie Folejewskim SAC, (w:) «Na nitce Bożego Miłosierdzia». Ksiądz Feliks Folejewski SAC w oczach przyjaciół, red. P. Kordyasz i G. Polak, Ząbki 2016, s. 365-368.
 • «Spowiednik vs terapeuta?». Kto bardziej potrzebny? Komu bardziej winniśmy zaufać?, „Vox Nostra”, 3(2018), s. 4-7.