Filozofia społeczna

LITERATURA DO WYKŁADU KURSORYCZNEGO

 • J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982.
 • J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Wrocław 1993.
 • J. Majka, Rozważania o etyce pracy, Wrocław 1997.
 • J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982.
 • J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972.
 • J. Höffner, Chrześcijańska myśl społeczna, tłum. S. Pyszka, Kraków 1978.
 • P. Mrzygłód, Personalizm teologikalny ks. Józefa Majki. Studium filozoficzno społeczne, Wrocław 2009.

 TEZY EGZAMINACYJNE  (studia licencjacko – doktoranckie – rok I)

 • Definicja i omówienie złożoności zjawisk składających się na całość filozofii społecznej. Obszary oddziaływania i refleksji filozofii społecznej
 • Definicja etyki społecznej
 • Płaszczyzna rozróżnienia etyki społecznej od etyki ogólnej?
 • Etyka indywidualna a etyka społeczna. Próby ich wzajemnej redukcji i wynikające stąd zagrożenia
 • Byt społeczny i jego przyczyny
 • Społeczeństwo, jego status oraz warunki powstania. Czym jest życie społeczne?
 • Chrześcijańska etyka społeczna
 • Myśl społeczna Starego Przymierza
 • Myśl społeczna Nowego Przymierza
 • Podstawowe zasady życia społecznego i ich charakter. Czym jest zasada społeczna?
 • Status metodologiczny zasad życia społecznego ich enumeracja oraz moc wiążąca – stanowisko Józefa Majki
 • Cztery tzw. „wielkie” zasady społeczne – fundamentalne (personalizmu, wolności, prawdy i miłości)
 • Pięć „pobocznych” zasad społecznych (wolności, pomocniczości, pluralizmu społecznego, demokracji i pokoju)
 • Moralność i tzw. „kodeksy moralne”
 • Problem moralności jednostek i moralności zbiorowości ludzkiej
 • Wartość i moralność ludzkiej pracy
 • Sprawiedliwość jako zasada życia i jej definicja. Trzy rodzaje pojmowania sprawiedliwości

Do pobrania:
(pliki w formacie pdf)

 1. Literatura
 2. Tezy egzaminacyjne