Prace magisterskie

  • Tomasz Jan Szumski, Rothbardiańskie rozumienie doktryny libertarianizmu, Wrocław 2017, ss. 233.
  • Mateusz Posmyk, Porządek świata w ujęciu Henriego Bergsona i Pierre’a Teilharda de Chardin, Wrocław 2024, ss. 106.