Recenzje prac magisterskich

Recenzje prac magisterskich

 • Wojciech Sznajder, Relacje nauki i religii na przykładzie teorii inteligentnego projektu, w świetle wybranych publikacji, Wrocław – Świdnica 2015, ss. 95. [Promotor: bp prof. dr hab. Ignacy Dec]
 • Marta Klimas, Miłość jako istota Boga w ujęciu świętego Augustyna, Wrocław 2015, ss. 73. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT]
 • Danuta Maria Gołdon, Afirmacje filozoficzne w twórczości dramatycznej i reżyserskiej, Wrocław 2016, ss. 86 + Aneks. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT]
 • Tomasz Żmuda, Metafizyka osoby w myśli Świętego Tomasza z Akwinu, Wrocław 2016, ss. 70. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT]
 • Roman Charkot, Człowiek w filozofii współczesnej. Studium porównawcze na podstawie dorobku filozoficznego Zygmunta Baumana i Czesława Bartnika, Wrocław – Legnica 2016, ss. 98. [Promotor: bp prof. dr hab. Ignacy Dec]
 • Ewa Sukiennik, Obraz człowieka w filozofii Antoniego Kępińskiego, Wrocław – Legnica 2016, ss. 94 + Aneksy. [Promotor: bp prof. dr hab. Ignacy Dec; Promotor pomocniczy: ks. dr Radosław Kisiel]
 • Michał Stachurski, Koncepcja narodu i państwa w ujęciu ks. Józefa Tischnera, Wrocław 2017, ss. 86. [Promotor: dr hab. Kazimierz F. Papciak SSCC, prof. PWT]
 • Joanna Czeczot, Jana Pawła II koncepcja godności ludzkiego ciała na podstawie „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, Wrocław 2017, ss. 109. [Promotor: bp prof. dr hab. Ignacy Dec; Promotor pomocniczy: ks. dr Witold Baczyński]
 • Patryk Zarzeczny, Personalistyczna wizja osoby w filozofii Antonia Rosminiego, Wrocław – Legnica 2017, ss. 108. [Promotor: bp prof. dr hab. Ignacy Dec; Promotor pomocniczy: ks. dr Andrzej Ziombra]
 • Ks. Adam Prokop, Myśl Platona w interpretacji Ernsta von Astera, Wrocław 2017, ss. 64. [Promotor: prof. dr hab. Jerzy Machnacz]
 • Natalia Nowakowska, Odpowiedzialność w życiu społecznym. Studium filozoficzno-społeczne, Wrocław 2017, ss. 65. [Promotor: ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT]
 • Krzysztof Sas, C. S. Lewisa filozoficzna apologia chrześcijaństwa, Wrocław 2017, ss. 70. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT]
 • Justyna Janowska-Biernat, Emergentyzm jako problem filozoficzny w nauce, Wrocław 2017, ss. 59 + Aneks. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT]
 • Bartosz Pietrzak, „Dobra śmierć” czy pozbawienie życia? Problem eutanazji w horyzoncie aksjologicznym , Wrocław 2017, ss. 85. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT]
 • Dk. Krzysztof KulaStatus istnienia dzieła muzycznego. Analiza problemu na przykładzie metafizyki realistycznej, Wrocław 2017, ss. 77. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT]
 • Mariusz Julian Adamczyk, Metateoretyczne problemy filozofii chemii w świetle myśli Pawła Zeidlera, Wrocław 2018, ss. 80. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT]
 • Wojciech PawlinaElementy kultury logicznej na przykładzie wybranych homilii biskupa Ignacego Deca, Wrocław – Świdnica 2020, ss. 87. [Promotor: ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT; Współpraca: ks. mgr Marcin Dolak]
 • Iwona SkorykKoncepcja śmierci w ujęciu Mieczysława A. Krąpca, Wrocław – Świdnica 2020, ss. 59. [Promotor: ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT]
 • Piotr KowalczykStatus istnienia rozszerzonej rzeczywistości. Analiza ontologiczna na przykładzie wybranej literatury przedmiotu, Wrocław 2023, ss. 116. [Promotor: ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT]