Recenzje publikacji naukowych

Recenzje publikacji naukowych

  • Recenzja: Ireneusz Ziemiński, Metafizyka śmierci, Kraków 2010, „Quaestiones Selectae”, nr 25, (2010), s. 134-137.
  • Recenzja: Juan Manuel Burgos, Autorzy i tematy nowej filozofii, tłum. K. Koprowski, Warszawa 2010, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1(2011), s. 227-230.
  • Recenzja: Maria Szyszkowska, Etyka, Białystok 2010, „Świdnickie Studia Teologiczne”, nr 8, (2011), s. 371-376.
  • Recenzja: Stanisław Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły,  Lublin 2010, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 2(2011), 222-224.
  • Recenzja: Henryk Piluś, Antropologia filozoficzna neotomizmu, Warszawa 2010, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1(2013), s. 245-248.
  • Recenzja: Jan Skoczyński i Jan Woleński, Historia filozofii Polskiej, Kraków 2010, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 2(2012), s. 213-216.
  • Recenzja: Dietrich von Hildebrand, Metafizyka wspólnoty, Kraków 2012, „Świdnickie Studia Teologiczne”, nr 9, (2012), s. 415-419.
  • Recenzja: Ks. Ignacy Dec, Transcendencja człowieka w przyrodzie. Ujęcie Mieczysława A. Krąpca i kard. Karola Wojtyły, Wrocław 2011, „Homo Dei”, 4(2012), s. 199-203.
  • Recenzja: Bp Ignacy Dec, Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu, t. 1 Rozważania filozoficzne, Świdnica 2017, „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża”, nr 35, (2017), s. 402-408 oraz „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 2(2017), s. 232-237.