Recenzje prac licencjackich

Recenzje prac licencjackich

  • Michał Stachurski, Filozoficzne rozumienie wspólnoty w wybranych pismach ks. Józefa Tischnera i Jeana Vanier’a, Wrocław 2016, ss. 87. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT]
  • Patryk Suszycki, Status ontologiczny duszy ludzkiej w ujęciu Franciszka Suáreza SJ – dowód na nieśmiertelność duszy ludzkiej, Wrocław 2016, ss. 117. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT; Promotor pomocniczy: dr Robert Goczał]
  •  Radosław Mokrzycki, Świat jako medium poznania Boga w filozofii Abrahama Joshuy Heschela, Wrocław 2019, ss. 82. [Promotor: dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT]