Prywatnie

Polska
Ziemia Święta i Jordania
Bułgaria
Włochy
Bornholm
Litwa
Berlin
Anglia
Portugalia