Principia Philosophiae Christianae, tom 1

Principia Philosophiae Christianae, tom 1
red. R. Goczał i P. Mrzygłód, Wrocław 2019,

[seria: Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu]
(ISBN   978-83-63642-75-4),  ss. 455.

Recenzje książki

Przy obecnym stanie akademickiej debaty, często podążającej jednostronnie za tym, co bieżące i w tym sensie aktualne i apelujące do szerszego zainteresowania, jakże cenna jest sytuacja, gdy badacze zajmują się również fundamentalnymi problemami filozoficznymi. Tak właśnie stało się w przypadku autorów zgromadzonych wokół zaczątków nowej serii monografii filozoficzno-teologicznych powstającej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dlatego tytuł całości – Principia Philosophiae Christianae – dobrze oddaje zamysł dzieła: „zebrać głosy poruszające nowe i odkrywcze aspekty tego, co jest prawdziwą podstawą filozoficznego myślenia otwartego na chrześcijańską teologię, co stanowi fundament refleksji teologicznej szukającej wsparcia struktury filozoficznej myśli” (…).

(…) Cenną cechą tomu Principia Philosophiae Christianae jest postawienie czytelnika przed tym, co jest uprzednie dla wielu innych nurtów myślenia filozoficzno-teologicznego, co stoi u fundamentów. Zarówno poszczególne teksty tak znamienitych autorów, jak i ich ułożenie w logiczną kompozycję tomu zachęcają nie tylko do sięgnięcia do zawartych w nim tekstów, ale także do podjęcia z nimi dialogu i debaty.

+ Bp prof. dr hab.  Andrzej Siemieniewski
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu


W historii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, jak w większości wyższych uczelni, pojawiały się periodyki naukowe, niekiedy popularno-naukowe oraz różne serie wydawnicze. Jest to bardzo ważny sektor działalności uczelnianej, umożliwiający prezentację wyników badań naukowych pracowników uczelni,  a także stwarzający okazję do prowadzenia akademickiej debaty z innymi środowiskami naukowymi (…).

Z wielką radością należy powitać na Papieskim Wydziale Teologicznym we  Wrocławiu najnowszą serię wydawniczą o nazwie Principia Philosophiae Christianae. Tym razem jej podmiotem wydawniczym jest Instytut Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (…). Redaktorzy zamieścili w jej pierwszym tomie, aż 13 tekstów 11 autorów. Wszystkie studia plasują się w sektorze filozofii chrześcijańskiej, z czego połowa z nich dotyczy bezpośrednio myśli św. Tomasza z Akwinu. Trzeba powiedzieć, że jest to dobra promocja klasycznej filozofii, która dzisiaj pozostaje w niełasce współczesnej myśli filozoficznej, skażonej idealizmem, subiektywizmem, relatywizmem i materializmem. W mojej ocenie tom posiada duże walory merytoryczne i metodologiczne (…).

Jako osoba duchowna, dla której filozofia klasyczna jest ważna i potrzebna zarówno w kontekście teologii, jak i życia, serdecznie gratuluję P.T. Redaktorom podjęcia tej cennej inicjatywy i życzę, by ich zamierzenia i plany mogły się zrealizować dla dobra uczelni i środowiska teologicznego.

+ Bp prof. dr hab.  Ignacy Dec
emerytowany profesor i rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu