Principia Philosophiae Christianae, tom 2

Principia Philosophiae Christianae, tom 2
red. R. Goczał i P. Mrzygłód, Wrocław 2020,

[seria: Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu]
(ISBN   978-83-66545-29-8),ss. 443.

Recenzje książki

„Pragnienie prawdy stanowi nieodłączny element ludzkiej natury”, a „wskazuje na to istnienie filozofii” – pisał 33 lata temu św. Jan Paweł II. Podkreślał też wówczas potrzebę realizacji tego pragnienia w wydaniu chrześcijańskim, mówiąc o „refleksji filozoficznej powstałej w żywotnym związku z wiarą” (Fides et ratio). Drugi już tom serii Principia Philosophiae Christianae jest wyraźnym znakiem istnienia we Wrocławiu środowiska, które wciela ten postulat w życie.

 Jak na chrześcijańską Tradycję przystało, także drugi tom, podobnie jak pierwszy, cechuje się prawdziwie katolickim rozmachem – w szerokim tego słowa znaczeniu. Zasięg rozważanych pytań rozciąga się bowiem od zagadnienia stworzenia świata z nicości, poprzez debaty toczone między mędrcami greckiej klasyki filozoficznej ponad dwadzieścia wieków temu, aż po problematykę współczesnego nam personalizmu. Co więc łączy spojrzenia w tak różnych kierunkach filozoficznych zainteresowań? Ich fundamentalność właśnie. Nieprzypadkowo przecież mamy do czynienia z cierpliwą prezentacją fundamentów chrześcijańskiej filozofii: wszak, nie o co innego, ale o owe principia przecież tutaj chodzi (…).

 Ufam, że uważny czytelnik nowego tomu Principia Philosophiae Christianae z zadowoleniem zakończy swoją lekturę, a ponieważ chrześcijańskie myślenie domaga się solidnej podstawy – dlatego też warto trudzić się nad jej nieustannym wzmacnianiem.

+ Bp prof. dr hab.  Andrzej Siemieniewski
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu