Principia Philosophiae Christianae, tom 3

Principia Philosophiae Christianae, tom 3
red. R. Goczał i P. Mrzygłód, Wrocław 2022,

[seria: Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu]
(ISBN   978-83-66545-53-3),  ss. 478.

Recenzje książki

Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni [por. 1 Tm 2, 4]. W naszych czasach to zdanie św. Pawła zaczerpnięte z kart Nowego Testamentu powtarzane jest coraz częściej. Kłopot w tym, że nierzadko rozumie się je na sposób obniżający znaczenie poznania prawdy o Bogu, o świecie i o samym człowieku. Skoro nawet Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, to cóż może stanąć na przeszkodzie temu pragnieniu… Ostatecznie więc, wszystko jedno, w co kto wierzy, wszystko jedno, co uważa za prawdziwe, ważne jest tylko, czy swoim przekonaniom pozostaje wierny… I tak wszyscy będą zbawieni. Apostoł dokończył jednak swoje zdanie, wyraźnie odwołując się do jeszcze innego pragnienia Boga: „by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” [1 Tm 2, 4] (…).

Kolejny tom serii Principia Philosophiae Christianae jest tego przypomnieniem: chrześcijaństwo wierząc – szuka zrozumienia, a rozumiejąc – wchodzi w przestrzeń wiary jako zaufania. Dlatego – moim zdaniem – tym razem warto zacząć lekturę nowego tomu od jego części trzeciej – ostatniej, tej zatytułowanej Steiniana. Wtedy lepiej zrozumiemy niezwykły wachlarz refleksji rozpostarty przed Czytelnikiem przez kilkunastu autorów sięgających w swoich studiach do antyku, Średniowiecza lub do współczesności; do pytań stawianych przez największe umysły historii lub do tych dopiero niedawno zasygnalizowanych przez nowe konteksty życia – ale zawsze po tematy fundamentalnej wagi (…).

Zapewniam, że Czytelnik trzeciego już tomu Principia Philosophiae Christianae nie zawiedzie się: ukażą mu się bowiem interesujące i nierzadko nowe aspekty rozumnej ścieżki poznawania Rzeczywistości.

+ Bp prof. dr hab.  Andrzej Siemieniewski
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu