Principia Philosophiae Christianae, tom 4

Principia Philosophiae Christianae, tom 4
red. R. Goczał i P. Mrzygłód, Wrocław 2023,

[seria: Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu]
(ISBN 978-83-66545-58-8),  ss. 556.

Recenzje książki

„Oto ukazuje się kolejny, czwarty już tom serii Principia Philosophiae Christianae, tym razem wydany dla uczczenia pamięci zmarłego 120 lat temu wielkiego męża Kościoła – papieża Leona XIII. Zawartość tomu tak bogata i tak różnorodna, jak wielorakie było nauczanie tego niezwykłego papieża z przełomu XIX i XX wieku (…).

Pamięć o tak ważnej dla Kościoła i nauki postaci została godnie uczczona w serii artykułów składających się na nowy tom serii. Bez trudności znajdziemy tu liczne odwołania do wielowiekowej współpracy wiary i rozumu (fides et ratio), czego przykładem jest choćby tekst Kompromis a bezkompromisowość w świetle relacji wiary i rozumu (wszak dobrze wiemy, że „Boże przymioty stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła”; Rz 1, 19). Przypomniana też zostanie Tradycja, zarówno ta najstarsza (Justyn Męczennik), jak i późniejsza, średniowieczna, czego ślad odnajdziemy w tekście Święty Tomasz z Akwinu a powstanie nowożytnego i nowego ateizmu. W nieco innych odsłonach pojawią się ciekawe nawiązania do myśli filozoficznej św. Anzelma z Canterbury i Mistrza Eckharta. Ścieżka intelektualnych inspiracji i poszukiwań autorów prowadzi nas dalej przez późną scholastykę XVII wieku aż do dociekań Kanta i Heideggera, na teozoficznej myśli wschodniej Mikołaja Bierdiajewa kończąc. Dopełnieniem tego wszystkiego wydaje się być odważne spojrzenie sięgające nawet poza bezpośredni kontekst szeroko rozumianej filozofii chrześcijańskiej, mianowicie w stronę świata buddyzmu (…).

Mimo że w przedkładanym czytelnikom do lektury czwartym już tomie Principia Philosophiae Christianae pojawiają się – być może nieczęsto – bezpośrednie nawiązania do osoby i spuścizny papieża Leona XIII, to jednak każdy czytelnik sięgający po zgromadzone tutaj teksty stosunkowo łatwo odnajdzie w nich wyraźne pokrewieństwo ducha łączące zespół autorów z owym wybitnym Mężem Kościoła”.

+ Bp prof. dr hab.  Andrzej Siemieniewski
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu